Bashkëpunëtori i Adem Demaçit e quan diplomë të jetës së tij aktivitetin me veprimtarin e pathyeshëm