Emisarët në Prishtinë, Lajçak i pakënaqur me trajtimin e planit të BE-së