Ridvan Emini

Ridvan Emini është pjesë e RTV Dukagjini që nga 01.04.2022 dhe ushtron detyrën e Kryeredaktorit në Portalin www.Dukagjini.com Emini ka një përvojë të gjatë në media të shkruara dhe vizive. Ai është kandidat për PhD në SEEU (Maqedonia e Veriut), MA në Filozofi dhe MA në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci. Interesimi i tij shtrihet në rrafshin e politikave nacionale dhe rajonale, me theks të veçantë në trajtimin e aspekteve ideologjike të partive politike në Ballkanin Perëndimor.

Të gjitha nga autori