Të gjitha nga: j 500 euro janë tërhequr nga qarkullimi