Të gjitha nga: vonesa në zbatimin e ligjeve të emigracionit