Të gjitha nga: Votohet projektligji për sistemin prokurorial