Të gjitha nga: Bojkotimi i konferences nga gazetaret