Të gjitha nga: ish-ambasadori i Kosovës në Bullgari