Të gjitha nga: ministri i Izraelit

PDK: Ky është mjerim