Të gjitha nga: nenkryetare e Asamblesë Parlamentare të NATO-s