Të gjitha nga: pozitivë

2 raste të reja me COVID-19

2 raste të reja me COVID-19

Një rast pozitiv me COVID-19

6 raste të reja me COVID-19