Të gjitha nga: Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës