Dëshmohet origjina dardane e perandorit Justinian. Çfarë po fshihet tjetër në Ulpianë?