Mbrojtja e Gucatit dhe Haradinajt duhet të paraqesin njoftimet për apel deri më 17 qershor

Paneli i Gjykatës së Apelit ka konstatuar se palët në rastin e Nasim Haradinajt e Hysni Gucatit, duhet të paraqesin njoftimet e tyre për apel ndaj aktgjykimit të shkallës së parë deri më 17 qershor

Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj

Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj më 18 maj u shpallën fajtorë dhe u dënuan me nga 4 vjet e gjysmë burgim secili dhe gjobë në shumën prej 100 eurosh, për veprat penale që ndërlidhen me pengimin e administrimit të drejtësisë.

Në shkresën e Apelit thuhet se Haradinaj ka kërkuar urgjentisht sqarim nëse pikënisja e afatit për paraqitjen e njoftimeve për ankesë sipas rregullit 176 (2) të Rregullores është shpallja e aktgjykimit apo përkthimi i tij në gjuhën shqipe.

Sipas shkresës, në veçanti, ai ka parashtruar se më 18 maj 2022, atij iu dha një kopje e vërtetuar e aktgjykimit në gjuhën angleze, një gjuhë të cilën ai nuk e kupton mjaftueshëm.

“Kjo mohon, sipas Haradinajt, aftësinë e tij për të udhëzuar mbrojtësin në apel dhe ndikon negativisht në drejtësinë e procedurës”, thuhet tutje.

Po ashtu, në shkresë thuhet se paneli thekson se në përputhje me Rregullën 176 (2) të Rregullores, një palë që kërkon të apelojë një aktgjykim dënues duhet të paraqesë një njoftim apeli, duke paraqitur bazat e apelit brenda 30 ditësh nga gjykimi me shkrim ose vendimi i dënimit.

“Më tej, në përputhje me rregullin 72 (2) të Rregullores, çdo trup gjykues i ngritur me procedurë për mospërfillje, të tilla si ato aktuale, mund të zvogëlojë afatet kohore dhe të marrë çdo masë tjetër sipas nevojës për përshpejtimin e procedurës, duke pasur parasysh të drejtën e të akuzuarit për gjykim të drejtë”, thuhet tutje.

Sipas Apelit, në bazë të Rregullës 9 (3) të Rregullave, afatet kohore fillojnë nga dita e parë e punës pas nxjerrjes së një vendimi.

“Për më tepër, rregulli 8 (5) i Rregullave parashikon që kufizimet kohore nuk do të zgjasin derisa një palë ose pjesëmarrës tjetër që kërkohet të ndërmarrë veprime të ketë marrë nga Sekretari përkthimin e një dokumenti në një nga gjuhët e punës, ku dokumenti i tillë është paraqitur në gjuhë të ndryshme nga një nga gjuhët e punës”, thuhet në këtë shkresë.

Tutje, theksohet se në rastin konkret, aktgjykimi është lëshuar në gjuhën angleze, e cila është përcaktuar si gjuhë e punës e procedurës.

“Paneli më tej vëren se ndërsa sipas rregullit 159 (4) të Rregullores një kopje e vërtetuar e aktgjykimit dhe opinioneve të gjykatësve aty ku është e zbatueshme, do t’i jepen të akuzuarit sa më shpejt të jetë e mundur në një gjuhë që ai ose ajo e kupton dhe e flet, marrja e këtij përkthimi nuk lidhet me fillimin e afatit kohor përkatës sipas Rregullit 176 (2) të Rregullave. Prandaj, Paneli konsideron se në bazë të Rregullave, afati kohor për paraqitjen e njoftimeve të ankesës fillon në ditën e parë të punës pas nxjerrjes së aktgjykimit në gjuhën e punës të dakorduar”, thuhet në shkresë.

Sipas mendimit të Kolegjit, avokatët tashmë janë në gjendje të diskutojnë përmbajtjen e aktgjykimit me të akuzuarin dhe ta këshillojnë atë për arsyet e mundshme të ankesës.

Në fund thuhet se, ndërsa paneli njeh rëndësinë e së drejtës së të akuzuarit për të marrë aktgjykimin në një gjuhë që ai e kupton, ai konsideron se drejtësia e procedurës në këtë fazë nuk do të ndikohet negativisht nga mosdisponueshmëria e një përkthimi të tillë.

“Kështu, Paneli konstaton se palët duhet të paraqesin njoftimet e tyre të apelit, nëse ka, brenda afatit kohor të përcaktuar me Rregullën 176 (2) të Rregullave, përkatësisht deri të premten, 17 qershor 2022”, thotë Apeli.

Hysni Gucati së bashku me Nasim Haradinajn, akuzoheshin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, për frikësim të dëshmitarëve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës.

“Akuzat e paraqitura në aktakuzën e konfirmuar mbështeten në dyshimin e bazuar mirë se së paku midis 7 dhe 25 shtatorit 2020, z. Gucati dhe z. Haradinaj zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej Ligjit të Dhomave të Specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve (të mundshëm), në tre konferenca shtypi dhe aktivitete të tjera të transmetuara, si edhe përmes shpërndarjes së mëtejshme ku përfshihen deklaratat në rrjetet sociale”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara.

Gucati dhe Haradinaj ngarkoheshin se kanë bërë komente nënçmuese kundër dëshmitarëve të mundshëm dhe në mënyrë të përsëritur shprehen synimin e tyre për të dëmtuar punën e Dhomave të Specializuara.

9 vjet burgim për Gucatin e Haradinajn

Shija e redaktorit

Parada e Çlirimit, FSK e Policia parakalojnë në Prishtinë

Pasardhëse e UÇK-së, e ushtria e shtetit të pavarur të Kosovës nuk kishte si të niste sot parakalimin në 25 vjetorin e çlirimit pos...

Ditët e para të çlirimit, rrëfim nga ish-zyrtari për informim...

Për ditë me radhë në territorin e Maqedonisë, ushtarët e NATO-s stërviteshin për përballjen me forcat serbe në Kosovë. Më 10 qershor në Kumanovë, Serbia...

Botim i ri edukativ – “Shprehi të mira, fëmijë të...

Në kuadër të lëndës me zgjedhje “Edukimi për shëndetin”, klasat e dyta, nga viti shkollor 2024/25, do të kenë në bankat shkollore librin "Shprehi...

Të fundit nga rubrika