AKK mirëpret vendimin e Gjykatës për çështjen e arsimit në Kamenicë

Asosacioni i Komunave të Kosovës (AKK), ka mirëpritur vendimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me reformat në arsimin parauniversitar në komunën e Kamenicës.

Sipas AKK, komunat e Kosovës, në funksion të realizimit të detyrave dhe përgjegjësive të veta, kanë hasur dhe po hasin në shumë raste me ndërhyrjen e Qeverisë, më saktë ministrive, në kompetencat e komunave edhe pse të njëjtat janë paraparë shumë qartë në Kushtetutë, akte ligjore dhe nënligjore.

Ndërhyrje këto, të cilat po bëhen pa konsulta me komunat.

Asociacioni i Komunave të Kosovës bëhet me kryetar të ri
Asociacioni i Komunave të Kosovës- AKK

Sipas AKK-së, istancat më të larta shtetërore po hynë në kompetenca të komunave dhe se kjo sipas tyre po vazhdon.

“Ndërhyrja në kompetenca të komunave po vazhdon. Autonomia Lokale e përcaktuar me Kartën Evropiane për Pushtet Lokal nuk po respektohet. Kjo ndërhyrje në kompetencat e komunave u vërtetua edhe me vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese ndaj ndërhyrjes së Ministrisë së Arsimit në kompetencat e komunës së Kamenicës”, ka thënë AKK.

Sipas tyre, vendimi i Gjykatës Kushtetuese, e konfirmon atë që vazhdimisht ata e kanë thënë se sistemi kushtetues dhe ligjor, është më se i qartë sa i përket funksionimit dhe raporteve ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror.

Reagimin e tyre, Asosacioni i Komunave të Kosovës e kanë përmbyllur me një thirrje për institucionet e Kosovës.

“Prandaj, ne si AKK e përshëndesim vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese dhe shpresojmë që ministritë e linjës do të marrin mësim nga përfundimi i rastit të MASHTIT dhe më nuk do të ndërhyjnë në kompetencat e komunave në Republikën e Kosovës”, thuhet në njoftim.

Të premten, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka hedhur poshtë vendimin e Ministrisë së Arsimit për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar dhe përcaktimit të organizimit të mësimit në objektet shkollore në Komunën e Kamenicës.

Gjykata ka theksuar se MASHTI-i përmes vendimit “ka tejkaluar kompetencën dhe ka cenuar përgjegjësitë komunale, përkatësisht ka ndërhyrë në kompetencat vetanake të Komunës së Kamenicës përkitazi me ofrimin e arsimit publik, në kundërshtim me garancitë kushtetuese dhe ligjore”.

Gjykata theksoi tutje se ofrimi i arsimit publik bazuar në Ligjin për Vetëqeverisje lokale është kompetencë vetanake e komunës dhe se këto kompetenca “janë të plota dhe ekskluzive”, dhe se në rolin e saj inspektues, të përcaktuar me Ligjin për Arsimin Parauniversitar, MASHTI “mund të kërkojë zbatimin e mësimit shtesë ose alternativ” nëse vërehet mangësi në zbatimin e kurrikulumit.

Por, gjykata shpjegon se në rastin konkret, MASHTI duke nxjerrë vendim konkret kishte organizuar mësim alternativ në pesë shkolla në Kamenicë, shkolla që paraprakisht kryetari i atëhershëm i komunës, Qëndron Kastrati, i kishte riorganizuar përmes vendimeve si pjesë e reformës së tij.

 

Rasti ndërlidhej me riorganizimin e shkollave në Komunën e Kamenicës më 2019, që ishte iniciuar përmes vendimet të kryetarit të komunës (Qendron Kastrati) me arsyetimin e rënies së numrit të nxënësve në disa shkolla dhe mungesës së infrastrukturës së mirëfilltë të institucioneve arsimore.

Por, me pakënaqësinë e disa prindërve të nxënësve të afektuar që refuzuan zbatimin e vendimeve të komunës, më 2021 MASHTI formoi një komision për vlerësimin e mosvijueshmërisë së mësimit nga ana e 441 nxënësve, ku kishte rekomanduar që për të adresuar situatën, MASHTI dhe Komuna duhet: (i) ndërmarrin veprime të harmonizuara; dhe (ii) të themelojnë grup punues për analizimin e situatës në shkolla.

Megjithatë, MASHTI, nxjerri Vendimin e kontestuar, bazuar në të cilin organizoi “mësimin alternativ të përshpejtuar për 441 nxënësit e Komunës së Kamenicës”. Vendimin e kontestoi Komuna e Kamenicës duke pretenduar se ministria kishte ndërhyrë në kompetencat vetanake të komunës.

Gjykata më pas, më 8 prill 2022, doli me vlerësim prej disa pikash prej të cilave thuhej se organizimi dhe kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale rregullohen me ligj, se komunat kanë kompetenca vetanake dhe se rishikimi administrativ i akteve të komunave nga autoritetet qendrore në fushën e kompetencave të tyre, kufizohet në sigurimin e përputhjes me Kushtetutën dhe ligjin.

Në vazhdim, Gjykata theksoi nenin 17 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale sipas të cilit komunat kanë kompetenca “të plota dhe ekskluzive” në ofrimin e arsimit publik, përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin, etj.

Shija e redaktorit

Dukagjini Resort – Ky është projekti përrallor 80 milionësh që...

Një projekt përrallor ka nisur të realizohet në Shëngjin. Ai po realizohet nga Dukagjini Resort, ku plani fillestar është për ndërtimin e disa objekteve e...

EURO DUELI – Nisja e aventurës futbollistike në TV Dukagjini

Sonte ka nisur emisioni “Euro Dueli” në TV Dukagjini, emision kushtuar Kampionatit Evropian. Analiza të detajuara, debate interesante, show, do t’i përcjellin shikuesit përgjatë një...

Parada e Çlirimit, FSK e Policia parakalojnë në Prishtinë

Pasardhëse e UÇK-së, e ushtria e shtetit të pavarur të Kosovës nuk kishte si të niste sot parakalimin në 25 vjetorin e çlirimit pos...

Të fundit nga rubrika