Nesër rivarrosen mbetjet mortore të dy personave të zhdukur, viktima të Masakrës së Lybeniqit

Pas identifikimit përmes analizës shkencore të ADN-së, në respektim të kërkesave të familjeve, të martën e 25 korrikut në Lybeniq në Kompleksin Memorial të Dëshmorëve dhe Martirëve në Lybeniq, do të rivarrosen mbetjet mortore të Jashar Hamzaj e Muharrem Bobi që për këto 24 vjet ishin në Listën e Personave të Zhdukur.

Këtë e ka bërë të ditur Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për të Zhdukurit gjatë luftës në Kosovë.

Në një postim në Facebook, Gara ka thënë se në rastin e identifikimit të viktimave të luftës, Muharrem Bobi e Jashar Hamzaj konfirmohet se si familjet e viktimave të masakrave në Lybeniq (1998-1999, tri masakrave të kryera nga forcat policore dhe ushtarake si dhe grupet paramilitare nën komandën e institucioneve të regjimit të Millosheviqit) u ribashkuan gjatë këtyre muajve për të tejkaluar dhimbjet individuale/familjare në mbështetje të njëri-tjetrit, në mbështetje të familjeve që vazhdojnë të jetojnë në pritje për të mësuar fatin dhe vendndodhjen e më të dashurve të tyre të rrëmbyer e të zhdukur me forcë.

Ai ka thënë tutje se Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur kishte pranuar një “Raport Analitik” nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, të cilin Gara e ka quajtur raport përmbledhës dhe përmbajtjesor.

“𝑀𝑢𝑎𝑗 𝑚ë 𝑝𝑎𝑟ë, 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑄𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑝ë𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑡𝑒ë 𝑍ℎ𝑑𝑢𝑘𝑢𝑟 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑗ë ‘𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘’ 𝑛𝑔𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 𝑁𝑑𝑒ë𝑟𝑘𝑜𝑚𝑏𝑒ë𝑡𝑎𝑟 𝑖 𝐾𝑟𝑦𝑞𝑖𝑡 𝑡ë 𝐾𝑢𝑞, 𝑟𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑃𝑒ë𝑟𝑚𝑏𝑙𝑒𝑑ℎ𝑒ë𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑒ë𝑟𝑚𝑏𝑎𝑗𝑡𝑗ë𝑠𝑜𝑟 𝑞ë 𝑛𝑑ër 𝑡ë 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡 𝑒 12 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒 𝑞ë 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑢𝑎𝑟 𝑡ë 𝑎𝑓ë𝑟𝑚𝑖𝑡 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒 𝑝ë𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑘𝑟𝑦𝑒𝑠𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑣𝑒𝑠ℎ𝑚𝑏𝑎𝑡ℎ𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑘𝑟𝑎ℎ𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡ë 𝑡ë 𝑑ℎë𝑛𝑎𝑣𝑒 ‘𝑝𝑎𝑟𝑎-𝑣𝑑𝑒𝑘𝑗𝑒𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠-𝑣𝑑𝑒𝑘𝑗𝑒𝑠’ 𝑑ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠𝑢𝑟 𝑡ë 𝑎𝑓ë𝑟𝑚𝑖𝑡 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒 (𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑘𝑟𝑦𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑡ë 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒/𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑛𝑑ë𝑟𝑘𝑜𝑚𝑏ë𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑡ë 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡𝑢𝑎𝑟𝑎 𝑛ë 𝑘ë𝑡ë 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑛ë 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡ë 𝑝𝑎𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡ë𝑠). 𝑀𝑖𝑟ë𝑝𝑜 𝑛ë 𝑡ë 𝑛𝑗ë𝑗𝑡ë𝑛 𝑘𝑜ℎë, 𝑛ë 𝑚𝑜𝑟𝑔𝑢𝑛 𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑡 𝑡ë 𝑀𝑗𝑒𝑘ë𝑠𝑖𝑠ë 𝐿𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟𝑒, 𝑛ë 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑒 𝑚𝑏𝑒𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑡ë 𝑝𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑢𝑎𝑟𝑎, 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑜𝑛𝑖𝑛 𝑡ë 𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑏𝑒𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒 (𝑒𝑠ℎ𝑡𝑟𝑎𝑡) 𝑞ë 𝑝ë𝑟𝑓𝑎𝑞ë𝑠𝑜𝑛𝑖𝑛 11 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑ë 𝑞ë 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡ë 𝑛𝑑ë𝑟𝑙𝑖𝑑ℎ𝑒𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 𝐿𝑦𝑏𝑒𝑛𝑖𝑞𝑖𝑡, 𝑚𝑒𝑞ë 𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑔𝑗𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑑ℎ𝑒 𝑧ℎ𝑣𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠𝑢𝑟 𝑝𝑖𝑘ë𝑟𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑛ë 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑒𝑧𝑎𝑣𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑒 (𝑣𝑎𝑟𝑟𝑒𝑧𝑎𝑡 𝑒 𝑃𝑒𝑗ë𝑠, 𝑛ë 𝐿𝑦𝑏𝑒𝑛𝑖𝑞, 𝑑ℎ𝑒 𝑧𝑜𝑛ë𝑛 𝑢𝑠ℎ𝑡𝑎𝑟𝑎𝑘𝑒 𝑛ë 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑗𝑛𝑖𝑐ë-𝐵𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑, 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑖) 𝑘𝑢 𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑔𝑗𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑑ℎ𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑢𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑡ë 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 𝐿𝑦𝑏𝑒𝑛𝑖𝑞𝑖𝑡. 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟ë𝑡 𝑒 12 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑢𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑢 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑛𝑗ë 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚 𝑡ë 𝑗𝑎𝑠ℎ𝑡ë𝑧𝑎𝑘𝑜𝑛𝑠ℎë𝑚 𝑡ë 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑔ë𝑣𝑒 𝑡ë 𝑧𝑦𝑟ë𝑠, 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑔ë𝑣𝑒 𝑡ë 𝐼𝑀𝐿 (𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑝ë𝑟 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑖𝑚 𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟ë𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡ë𝑣𝑒 𝑚𝑗𝑒𝑘𝑜𝑙𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟ë), 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑡ë 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑠ë 𝑝ë𝑟 𝐻𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝐾𝑟𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝐿𝑢𝑓𝑡ë𝑠 (𝑡𝑎𝑛𝑖 𝐷𝑟𝑒𝑗𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝ë𝑟 𝐻𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝐾𝑟𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝐿𝑢𝑓𝑡ë𝑠) 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑚𝑏ë𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑗𝑒𝑛 𝑒 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑢𝑒𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑡ë 𝑍𝑦𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑧𝑛𝑗 Kumrie Shala 𝑑ℎ𝑒 𝐾𝑟𝑦𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑡 𝑡ë 𝐹𝑠ℎ𝑎𝑡𝑖𝑡, 𝑧.Nezir Jahmurataj, 𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑢𝑎𝑛 𝑡ë 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑗𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑝ë𝑟 𝑡ë 𝑘ë𝑟𝑘𝑢𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘ë𝑝𝑢𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟ë𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑝ë𝑟 𝑛𝑑𝑎𝑟ë 𝑒 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘ë𝑏𝑖𝑠𝑒𝑑𝑢𝑎𝑟 𝑡ë 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 ℎ𝑜𝑙𝑙ë𝑠𝑖𝑡ë 𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑗𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑛ë 𝑛𝑗ë 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐ë 𝑡ë 𝑝𝑙𝑜𝑡ë, 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑠𝑒 𝑡ë 𝑣𝑒𝑡ë𝑑𝑖𝑗𝑠ℎë𝑚 𝑝ë𝑟 𝑝ë𝑟𝑡ë𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒𝑛 𝑒 𝑑ℎ𝑖𝑚𝑏𝑗𝑒𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒”, ka shkruar Gara.

“𝑀𝑒𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎𝑡ë 𝑠𝑖ç 𝑒 𝑘𝑒𝑚𝑖 𝑡ℎë𝑛ë 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑚ë 𝑝𝑎𝑟ë, 𝑔𝑢𝑥𝑖𝑚𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑗𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 𝑖 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑣𝑒 -𝑡ë 𝑐𝑖𝑙𝑎𝑡 ℎ𝑢𝑚𝑏ë𝑛 𝑠ℎ𝑢𝑚ë 𝑛𝑔𝑎 𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑠ℎ𝑖𝑟ë 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑡ë 𝑑𝑎𝑠ℎ𝑢𝑟𝑖𝑡 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒- ë𝑠ℎ𝑡ë 𝑓𝑟𝑦𝑚ë𝑧𝑢𝑒𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑖 𝑗𝑎𝑠ℎ𝑡ë𝑧𝑎𝑘𝑜𝑛𝑠ℎë𝑚. 𝑇ë 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡 𝑖𝑢 𝑝ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑔𝑗ë𝑛 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘ë𝑝𝑢𝑛𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑜𝑓𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑡𝑖𝑠ℎ𝑚ë𝑟𝑖𝑛ë 𝑝ë𝑟 𝑑ℎë𝑛𝑖𝑒𝑛 𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑢𝑒𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑗𝑖𝑘𝑒 (𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 𝑔𝑗𝑎𝑘𝑢𝑡), 𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑝 𝑖 𝑝𝑎𝑟ë 𝑖 𝑣𝑙𝑒𝑟ë𝑠𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑔𝑎 𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡ë𝑣𝑒 𝑚𝑗𝑒𝑘𝑜𝑙𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟ë. 𝑀𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑔𝑗𝑎𝑘𝑢𝑡 𝑢 𝑚𝑏𝑙𝑜𝑑ℎë𝑛 𝑚𝑒 𝑝ë𝑟𝑘𝑟𝑎ℎ𝑗𝑒𝑛 𝑒 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 𝑁𝑑ë𝑟𝑘𝑜𝑚𝑏ë𝑡𝑎𝑟 𝑝ë𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑒 𝑍ℎ𝑑𝑢𝑘𝑢𝑟(𝐼𝐶𝑀𝑃) 𝑑ℎ𝑒 𝑢 𝑑ë𝑟𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑝ë𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑒𝑠ℎ𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑔𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑒 𝑚𝑏𝑒𝑡𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑞ë 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑜𝑗𝑛ë 𝑡ë 𝑗𝑒𝑛ë 𝑛ë𝑛 𝑘𝑢𝑗𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑒 𝐼𝑀𝐿-𝑠ë, 𝑠𝑖 𝑡ë 𝑝𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑢𝑎𝑟𝑎 (𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑁𝑁). 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑒 𝐴𝐷𝑁-𝑠ë, 𝑘𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑑𝑦 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑛ë 𝐿𝑦𝑏𝑒𝑛𝑖𝑞, 𝐵𝑎𝑗𝑟𝑎𝑚 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒ℎ𝑎𝑗 𝑑ℎ𝑒 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑚 𝐴𝑙𝑖𝑐̧𝑘𝑎𝑗, 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑛𝑒̈𝑛𝑘𝑢𝑝𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑞ë 𝑒𝑠ℎ𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑦𝑠ℎ 𝑛𝑒̈ 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑛 1999 (𝑛ë 𝑒𝑚ë𝑟 𝑡ë 𝐵𝑎𝑗𝑟𝑎𝑚 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒ℎ𝑎𝑗 𝑑ℎ𝑒 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑚 𝐴𝑙𝑖𝑐̧𝑘𝑎𝑗) 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡’𝑖 𝑝ë𝑟𝑘𝑖𝑠𝑛𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎. 𝐾ë𝑡𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑢ℎ𝑒𝑗 𝑡ë 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑛𝑖𝑛 𝑚𝑒 𝑛𝑗ë 𝑠ë𝑟ë ℎ𝑎𝑝𝑎𝑠ℎ 𝑞ë 𝑘ë𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑗𝑜 𝑣𝑒𝑡ë𝑚 𝑟𝑖-𝑎𝑛𝑔𝑎𝑧ℎ𝑖𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑟ë𝑘𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑏ë𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑗𝑒 𝑡ë 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑣𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒ℎ𝑎𝑗 𝑑ℎ𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑐̧𝑘𝑎𝑗 (𝑞ë 𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑛ë 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑒 11 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑞ë 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑑ℎë𝑛ë 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑢𝑒𝑠𝑒 𝑡ë 𝑔𝑗𝑎𝑘𝑢𝑡), 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒 𝑘ë𝑡𝑜 𝑞ë 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑗𝑛ë 𝑐̧𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡 𝑒 𝑚𝑖𝑟ë𝑛𝑗𝑜ℎ𝑗𝑒 𝑝ë𝑟 𝑔𝑎𝑡𝑖𝑠ℎ𝑚ë𝑟𝑖𝑛ë 𝑑ℎ𝑒 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎë 𝑚𝑏ë𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑗𝑒𝑛 𝑒 𝑜𝑓𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑝ë𝑟𝑘𝑢𝑛𝑑ë𝑟 𝑑ℎ𝑖𝑚𝑏𝑗𝑒𝑠 𝑠ë 𝑚𝑎𝑑ℎ𝑒”, ka vijuar Gara.

Ai tutje ka thënë se “e𝑠ℎ𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑞ë 𝑝ë𝑟 𝑚ë 𝑠ℎ𝑢𝑚ë 𝑠𝑒 23 𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑘𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑞𝑒𝑛ë 𝑡ë 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠𝑢𝑟 𝑛ë 𝑒𝑚ë𝑟 𝑡ë 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒 𝐵𝑎𝑗𝑟𝑎𝑚 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒ℎ𝑎𝑗 𝑑ℎ𝑒 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑚 𝐴𝑙𝑖𝑐̧𝑘𝑎𝑗, 𝑢 𝑧ℎ𝑣𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠ë𝑛 (𝑆ℎ𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 2022) 𝑑ℎ𝑒 𝑛ë 𝑛𝑗ë 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚 𝑡ë 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑝ë𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧ë𝑠 𝑠ℎ𝑘𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑡ë 𝐴𝐷𝑁-𝑠ë 𝑛ë 𝐼𝐶𝑀𝑃, 𝑘𝑎𝑛ë 𝑑ℎë𝑛ë 𝑛𝑑ë𝑟 𝑡ë 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑑𝑦 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖𝑚𝑒 𝑡ë 𝑟𝑒𝑗𝑎: 𝐽𝑎𝑠ℎ𝑎𝑟 𝐻𝑎𝑚𝑧𝑎𝑗 𝑑ℎ𝑒 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑟𝑟𝑒𝑚 𝐵𝑜𝑏𝑖, 𝑞ë 𝑝ë𝑟 𝑘ë𝑡𝑜 24 𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑛ë 𝐿𝑖𝑠𝑡ë𝑛 𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 𝑍ℎ𝑑𝑢𝑘𝑢𝑟. 𝑃𝑎𝑠 𝑛𝑗𝑜𝑓𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑧𝑦𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑝ë𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖 𝑖 𝑀𝑗𝑒𝑘ë𝑠𝑖𝑠ë 𝐿𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟𝑒(𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝ë𝑟 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑖𝑚 𝑚𝑒 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟ë𝑡) 𝑑ℎ𝑒 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑒 𝑍𝑦𝑟ë𝑠, 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎 𝐻𝑎𝑚𝑧𝑎𝑗 𝑑ℎ𝑒 𝐵𝑜𝑏𝑖 𝑘𝑎𝑛ë 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑢𝑟 𝑑𝑎𝑡ë𝑛 25 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑘 2023 𝑝ë𝑟 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑠ë 𝑠ë 𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡. 𝑅𝑖𝑣𝑎𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑑𝑜 𝑡ë 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝐾ë𝑠ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑖 𝐹𝑠ℎ𝑎𝑡𝑖𝑡 𝐿𝑦𝑏𝑒𝑛𝑖𝑞, 𝑚𝑒 𝑝ë𝑟𝑘𝑟𝑎ℎ𝑗𝑒𝑛 𝑒 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 𝑄𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑝ë𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑡ë 𝑍ℎ𝑑𝑢𝑘𝑢𝑟- 𝑛ë 𝑘𝑢𝑎𝑑ë𝑟 𝑡ë 𝑍𝑦𝑟ë𝑠 𝑠ë 𝐾𝑟𝑦𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡, 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑡 𝑡ë 𝑀𝑗𝑒𝑘ë𝑠𝑖𝑠ë 𝐿𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟𝑒 – 𝑛ë 𝑘𝑢𝑎𝑑ë𝑟 𝑡ë 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑠ë 𝑠ë 𝐷𝑟𝑒𝑗𝑡ë𝑠𝑖𝑠ë 𝑑ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑒𝑛𝑑𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙”.

Ndryshe, në një intervistë ekskluzive për Portalin Dukagjini, ditë më parë, Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, kishte bërë të ditur se institucionet e Kosovës do të angazhohen për gërmime në dy lokacione në territorin e regjionit të Prishtinës, një lokacion në fshatin Kishnicë dhe lokacioni tjetër te varrezat e qytetit në lagjen “Arbëria”.

(Ekskluzive) Vazhdon kërkimi i të pagjeturve, këtë javë do të ketë gërmime në Kosovë

Shija e redaktorit

Spanja në finale, mposht Francën

Kombëtarja e Spanjës ka arritur kualifikimin në finale të Euro 2024, pasi mposhti me rezultat 2:1 kombëtaren e Francës në gjysmëfinale. Në pjesën e dytë...

Ballkani triumfon në ndeshjen e parë kualifikuese në Ligën e...

Ballkani ka fituar 2-1 ndaj Santa Coloman në 1/8 e fazës kualifikuese në Ligën e Kampionëve. Ndeshja nisi me një ritëm të qetë, por që...

Blinken duartroket rolin e Osmanit për hapjen e qendrës rajonale...

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka vlerësuar rolin e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, në hapjen e qendrës rajonale “Gratë, Paqja dhe Siguria”...

Të fundit nga rubrika